آموزش پزشکی
پنجشنبه 15 دی 1390

بررسی اثر مشارکت پدران آموزش دیده در تداوم شیردهی مادر

پنجشنبه 15 دی 1390

نوع مطلب :
نویسنده :محمد کاظمی

مقدمه:

ایجاد فرهنگ تغذیه با شیر مادر و تداوم شیردهی توسط مادر به حمایت هر یک از اعضای جامعه وابسته است و شروع آن نیزباید از خانواده باشد.در این راستا پدران نقش بسیار مهمی در تغذیه با شیر مادر را ایفا می کنند حمایت پدر یکی از عوامل موفقیت شیردهی مادر است.درک و حمایت پدر از همسر شیرده برای شروع و تداوم تغذیه نوزاد با شیر مادر یکی از با ارزش ترین سرمایه گذاریها جهت تامین سلامت جسمی و روانی آینده خانواده محسوب می شود.

مادران در دوران شیر دهی نیاز به استراحت و تغذیه مناسب دارند و پدران می توانند با کمک در نگهداری کودک، تهیه مواد غذایی مفید ومورد نیاز ، کمک در کارهای منزل ، به همسران خود کمک نمایند و او را تشویق به ادامه شیردهی نمایند. 
حمایت روانی پدران از مادر یکی از عوامل موثر در شیر دهی مادر است. موفقیت مادر در شیر دهی به کودک و میزان شیردهی او ، ارتباط مستقیم با حمایت پدر دارد و در زندگی پر تنش امروزی پدر باید آرامش مادر را در دوران شیر دهی فراهم کند.
از عواملی که موجب افزایش شیر مادر می شود آرامش و اعتماد به نفس اوست مخصوصا زنانی که نخستین زایمان خود را پشت سر می گذرانند برای موفقیت در شیر دهی نیاز به اعتماد به نفس دارند و این وظیفه پدر است که اعتماد به نفس را به مادر القا كند .

بیان مسئله:

بر طبق نظر سازمان بهداشت جهانی: تغذیه با شیر مادر روشی غیر قابل جایگزین جهت فراهم نمودن غذایی ایده آل برای رشد سا لم و تکامل شیرخواران می باشد و به عنوان یک توصیه جهانی سلامت عمومی ، به منظور رسیدن به رشد مطلوب ، تکامل و سلامت ، بایستی شیرخوار در طی شش ماه اول زندگی به صورت انحصاری با شیر مادر تغذیه شود. آکادمی اطفال آمریکا و جمعیت اطفال کانادا تغذیه انحصاری با شیر مادر را در طی شش ماه اول بعد از تولد توصیه می کنند. (1) در مورد اهمیت شیر دهی خداوند در سوره بقره آیه 223 می فرماید: (لازم است مادران دو سال تمام فرزندان خود را شیر دهند) در تغذیه انحصاری با شیر مادر در شش ماه اول عمر، نسبت به تغذیه غیر انحصاری با شیر مادر ، میزان ابتلا به اوتیت و پنومونی کمتر است.

 در تغذیه با شیر مادر ا بتلا به دیابت نوع 2 به میزان 39 درصد کاهش میابد.

اگر شیر خواران تا سن 3ماهگی تغذیه نسبتآ کامل با شیر مادر داشته باشند برای هر 1000شیر خوار میتوان میزان 710مراجعه شیر خوار به مطب را در سال اول زندگی و 50 بستری را کاهش داد.

 تغذیه انحصاری با شیر مادر در هر ماه میزان بستری به خاطر اسهال را 53 درصد و عفونت دستگاه تنفسی تحتانی را 27 درصد کاهش میدهد و تغذیه نسبی با شیر مادر این میزان را به ترتیب 31 درصد و 25 درصد کاهش میدهد.

 تغذیه با شیر مادر خطر ابتلا به اویتت حاد ، اسهال،عفونت شدید دستگاه تنفس تحتانی ، درماتیت آتوتیک، آسم، چاقی ، دیابت نوع 1و2، لوسمی کودکان ،سندرم مرگ ناگهانی شیر خوار و آنتروکولیت نکروزان در شیر خوار و سرطان پستان و تخمدان و افسردگی در مادر را کاهش می دهد.تغذیه با شیر مادر با کاهش متوسط فشار خون و کلسترول،بهبود تستهای تکاملی ،کاهش شیوه پروزنی و چاقی همراه است . ( 2 )

 ایجاد فرهنگ تغذیه با شیر مادر و تداوم شیردهی توسط مادر به حمایت هر یک از اعضای جامعه وابسته است و شروع آن نیزباید از خانواده باشد.در این راستا پدران نقش بسیار مهمی در تغذیه با شیر مادر را ایفا می کنند حمایت پدر یکی از عوامل موفقیت شیردهی مادر است.درک و حمایت پدر از همسر شیرده برای شروع و تداوم تغذیه نوزاد با شیر مادر یکی از با ارزش ترین سرمایه گذاریها جهت تامین سلامت جسمی و روانی آینده خانواده محسوب می شود. مادران در دوران شیر دهی نیاز به استراحت و تغذیه مناسب دارند و پدران می توانند با کمک در نگهداری کودک، تهیه مواد غذایی مفید ومورد نیاز ، کمک در کارهای منزل ، به همسران خود کمک نمایند و او را تشویق به ادامه شیردهی نمایند. (6)

 حمایت روانی پدران از مادر یکی از عوامل موثر در شیر دهی مادر است. موفقیت مادر در شیر دهی به کودک و میزان شیردهی او ، ارتباط مستقیم با حمایت پدر دارد و در زندگی پر تنش امروزی پدر باید آرامش مادر را در دوران شیر دهی فراهم کند. از عواملی که موجب افزایش شیر مادر می شود آرامش و اعتماد به نفس اوست مخصوصا زنانی که نخستین زایمان خود را پشت سر می گذرانند برای موفقیت در شیر دهی نیاز به اعتماد به نفس دارند و این وظیفه پدر است که اعتماد به نفس را به مادر القا كند . (7)

فرضیات تحقیق :

-مشاركت پدران در آموزش شیردهی طول مدت شیردهی را افزایش می دهد.
2-مشاركت پدران در آموزش شیردهی بر وزن گیری نوزاد اثر دارد.
3-مشاركت پدران در آموزش شیردهی زردی شیر مادر را كم می كند.

اهداف کلی  وکاربردی تحقیق :


اهداف اصلی طرح :
تعیین اثر مشاركت پدران آموزش دیده در تداوم شیردهی مادر
20-اهداف فرعی طرح :
1- تعیین اثر مشاركت پدران گروه تحت مطالعه بر طول مدت شیر دهی
2- تعیین اثر مشاركت پدران گروه تحت مطالعه بر وزن گیری نوزاد تا 6 ماه پس از تولد
3- تعیین اثر مشاركت پدران گروه تحت مطالعه بر زردی
breast feeding
هدف كاربردی طرح:
ارتقائ سطح سلامت مادر و شیرخوار


خلاصه روش اجـرای طرح : 

 در این طرح مداخله ای (از نوع آموزشی) :
گروه مداخله: پدران(همسران)مادران مراجع كننده كلاسهای آموزش شیر دهی در طول بارداری كه تحت مداخله قرار می گیرند.
گروه كنترل:پدران(همسران)مادران مراجه كنندة كلاسهای آموزشی كه مداخله نمی شوند.
كلاسهای آموزش شیردهی (در طول بارداری)از هفتة 30 حاملگی تا پایان بارداری سه بار در مركز تحقیقات مادر،جنین و نوزاد بر قرار می باشد .بطور تصادفی از میان مراجعین دو گروه انتخاب می شوند.(هر گروه 50 نفر)
نحوة تصادفی سازی=روزهای هفته
در گروه مداخله بستة آموزشی جهت جلب مشاركت پدران ارائه می شود.بطوری كه در سه جلسه حضوری با دریافت بروشور آموزشی ،آموزش داده می شوند.اما در گروه دیگر (شاهد) مداخلة آموزشی بر روی پدران صورت نمی گیرد. پس از زایمان نوزادان به منظور زردی و وزن گیری در فواصل روز 5-3 و 30 روزگی و سه ماهگی و شش ماهگی در درمانگاه ارزیابی مركز بررسی می شوند داده ها پس از جمع آوری در بانك اطلاعاتیSPSS ذخیره شده و از طریق آزمونهای آماری متناسب با اهداف(مربع كای و تی تست)تحلیل می شوند.

بررسی متون

در سال 1992در دانشگاه آریزونای آمریکا تحقیقی مبنی برتاثیر آموزش پدران قبل از دوره پره ناتال بر روی شیردهی مادران انجام گرفت ، در این مطالعه 68نفر خانمهایی که با همسرانشان آموزش دیده بودند و 34نفر خانم هایی که مشاوره نشده بودند شرکت داشتند،این مطالعه اثرات حمایتی همسر در شیردهی را نشان داد و نتیجه این بود که شرکت در کلاسهای شیردهی ، تجربه مثبتی در شیردهی برای زوجهاگردید و این مشاوره ها باعث شد خا نمها تحت حمایت همسرانشان قرار بگیرند و باعث ارتقائ در شیردهی گردید. (8)

 در سال1992در مرکز شیر مادر جان ها پکنیز مطالعه ای تحت عنوان میزان اطلاع پدر در مورد شیردهی مادران و فاکتورهای مرتبط با زوج ها انجام گرفت در این مطالعه 92پدر نوزادی که شیر مادر می خورندبا 89 پدر نوزادیكه شیر مادرنمیخوردند مقایسه شدند ، فاکتورهای مرتبط با زوجها شامل فرزندان قبلی ، راه های تغذیه ، شرکت در کلاس های مراقبتهای قبل از زایمان بود که در مقایسه موردی دو گروه شاهد،نتیجه این بود که تمام پدرانی که به کلاسهای پره ناتال رفته بودند فرزندانشان با شیر مادر تغذیه شده بودند . (9)

 در سال 1996در ویر جینیا آمریکا مطالعه ای تحت عنوان بررسی کفایت مشاوره در منزل ،جهت ارتقاءBFانجام گردید که در آن170زن باردار شرکت داشتند که در طول بارداری و بلافاصله پس از زایمان در منزل آموزش داده می شدند که شاخص آنها نزدیک به شاخص نهایی WHO بود و نتیجه این بود که 67% از ما دران آموزش دیده ، در 3ماه بعد اززایمان BF داشتند و اسهال در نوزادان آنها کمتر دیده شد و مشخص گردید مشاوره و آموزش ارتباط زیادی با افزایش طول BF و کاهش اسهال دارد. (10)

 در سال 1997 مطالعه ای تحت عنوان مادران کارمند و BF در مرکز سلامت و بهداشت مادران و نوزادان آمریكا انجام شد.در این مطالعه اطلاعات حاصله از مرکز سلامت بهداشت مادران و نوزادان را که از سال 1988 تحت عنوان فاکتور های مرتبط با کارمندی و شروع و طول مدت BF بدست آمده بود آنالیز گردید و نتیجه این بود که 53% از مادرانی که در سال 1998BF را شروع کرده بودند کارمند نبودند. (11)

 در سال 1997مطالعه ای تحت عنوان آموزش عمومی کارگران در جوامع روستایی با هدف افزایش و کنترل BF در نیجریه انجام گردید که نتایج گزارشهاحاكی از این بود که آموزش عمومی باعث افزایش و ارتقاء BF گردیدوكارگران آموزش دیده اطلاعات بهتری در مورد BF نسبت به گروه آموزش ندیده داشته اند و در کل آنالیز اطلاعات نشان داد که برنامه آموزشی بسیار کار آمد می باشد و باعث ارتقاء BF میگردد .(12)

 در سال 1997در کشور بنگلادش تحقیقی مبنی بر دلایل شکست تغذیه با شیر مادر بر اساس دیدگاه مادران انجام گرفت . در این مطالعه 125زوج جهت مشاوره تغذیه با شیر مادر شرکت کردند که حدود 25%از مادران علیرغم مشاوره های انجام شده جهت آنان درمورد شیر دهی کامل و انحصاری ، ولی متأسفانه با شکست مواجه شدند که علت شکست خود را عدم شیر کافی، دخالتهای خانواده، مشکل مالی، کارهای زیادمنزل و عدم همکاری پدر میدا نستند و راه حل آن را آگاهی خانواده و افزایش حمایت آنها خصوصأ پدر از مادر شیرده می دانستند . (13)

 در بین سالهای 2005تا 2001 مطالعه ای در ایالت متحده آمریکا انجام گرفت و نتیجه این مطالعه این بود که میزان شیردهی در آمریکا در بین سالهای 2005تا2001 بالا رفته است تا حدی که به توصیه های پیشنهادی WHO نزدیک شده است ، اما میزان شیردهی بخصوص در بین غیر سیاهان و غیر هیسپانیک ها كه آموزشی نداشتند کاهش داشته است که نشان میدهد این گروه آموزش لازم دارند .(14)

 در سال 2006در دانشگاه فدرال در کشور برزیل تحقیقی انجام شد مبنی بر موقعیت و حساسیت نقش پدر در شیردهی و تلاش آن ، مبنی بر این بود که مردان بتوانند علیه عقاید بی پایه بجنگند و محیط رضایت بخشی برای مادر و کودک ایجاد نمایند، در کارهای منزل کمک نمایند، در دوران بارداری و پس از تولد مشارکت بیشتری داشته باشند و ارتباط عاطفی بالایی با خانواده ایجاد نمایند. در این تحقیق 11مرد و9زن شرکت کرده بودند و نتیجه این بود که پدران به عنوان یک همراه و همکار در فرایند شیردهی مادران شرکت کنند و لازمه این شرکت، آموزش مردان می باشد. زیرا مشارکت مردان باعث مراقبت از مادران در زمان شیردهی و به حداقل رسیدن میزان بیماریها و مرگ و میر در کودکان گردید. (15)

 در سال 2008 در کشور برزیل یک مطالعه توصیفی-کیفی ،تحت عنوان مشارکت پدران در فرایند شیردهی انجام شد که 17 زوج که آخرین فرزند آنها بین 6تا 8 ماهه بود در این مطالعه شرکت کردند که چهار مطلب از این تحقیق بدست آمد: 1_خاطرات مبهم والدین از شیر خوردن در دوران کودکی خود. 2_شیردهی با مشارکت وهمراهی پدر در دوران بارداری و دوره مراقبت از کودک مرتبط است. 3_آگاهی در باره شیردهی نه تنها روی سلامت کودک و مسئولیت پزیری مادر تأثیر دارد ، بلکه از نظر اقتصادی برای پدر مقرون به صرفه است. 4_احساسات مخرب و شکننده طی شیر دهی که باعث شکست شیردهی می شود. بر این اساس به این نتیجه رسیدند که باید به اصولی دست پیدا کنیم که بتواند آگاهی خانواده و بخصوص پدران را بالا برده و این پیغام را درونی کند که شیردهی باید بر استحکام روابط زناشویی و تکاملتمامی افراد خانواده متکی باشد و این گونه است که پدر می تواند در مراحل شیردهی سهیم شود. (16)

در سال 2007یک طرح تحقیقا تی تحت عنوان نقش پدر در شیر دهی نوزادان کم وزن با شیر مادر  در بیمارستانهای سطح 3 استرالیا انجام شد که 17 نفر از والدین نوزادان در این تحقیق شرکت داشتند که هدف آن نقش پدر در امر شیر دهی وتاثیر پدر در بر روند شیر دهی بود ونتجه حاکی از آن بود که استرس ونگرش منفی پدران تاثیر مهمی بر تغذیه نوزاد با بطری دارد همچنین این مطالعه نشان داد که پدران از آگاهی در مورد اثرات منفی تغذیه با شیشه بر روی تغذیه با شیر مادر از طریق سینه اطلاعات کافی ندارند واین مسئله باید مرد تشویق وتاکید قرار گیرد که بهترین متد شیر دهی چیست و بایستی پدران را در آموزشهای تغذیه با شیر مادر درگیر نموده و سهم مثبت و موثر پدران در تغذیه نوزاد نارس با شیر مادر شناسانده و تشویق گردد.(17)

در سال 2010تحقیقی در دپارتمان زنان و زایمان یک بیمارستان دانشگاهی در شهر هوشی مین ویتنام  تحت عنوان بررسی میزان شیر دهی مادران ویتنامی  بر روی 23 مادر داوطلب ویتنامی صورت گرفت که هدف آن بررسی شیر دهی زنان ویتنامی بود .نتایج حاصل از آنالیز اطلاعات شامل یافته های ذیل بود:

1-تاکید بر شیر دهی عالی ولی نه انحصاری

2- اعتقادات سنتی و فرهنگی در شیر دهی

3- تغذیه نوزاد به عنوان یک فرایند آموزشی

4- فاکتورهای تاثیر گذار بر تصمیم گیری در خصوص شیر دهی

5-مصمم بودن به تغذیه

نتیجه این مطالعات نشان داد که شیر دهی تحت تاثیر فاکتورهای اقتصادی و اجتماعی و رسانه های گروهی قرار میگیرندو با وجودیکه مادران در دوره های طولانی قصد شیر دهی داشتند ولی نوزاد را زود هنگام با شیشه شیر و غذای کمکی آشنا کردند که این به علت باورها و اعتقادات سنتی و فرهنگی در مورد شیر دهی در بین مادران ویتنامی بود .(18)

 تجربه پژوهشگر در بالین نشان می دهد که علیرغم اهمیت تغذیه با شیر مادر، هنوز در خصوص برنامه های مشاوره و آموزش پدران و جلب مشارکت و حمایت آنان اقداماتی مدون و متمرکز صورت نگرفته و آنچه که به انجام رسیده ناکافی بوده است. بنا براین پژوهشگر بر آن شد مطالعه فوق را با هدف بررسی اثر مشارکت پدران در تداوم شیردهی مادر در بیمارستان ولی عصر(عج)انجام دهد .با امید به این که با افزایش آگاهی پدران بتوان گامی موثر در بهبود برنامه شیردهی مادران برداشته و نتایج حاصل ، بتواند در ارتقاء سلامت کودکان موثرباشد.


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات